Естествена психотерапия

Поведенческо-социалните експерименти в естествената психотерапия

Програмирането Цел в процеса на естествената психотерапия е човек да опознае себе си в пълнотата на всички свои аспекти и да се научи да работи с тях, за да прояви потенциала си качествено и смислено. “Всички свои аспекти” включват не само хубавото, което ни се иска да бъдем и проявяваме, но и скритото, отцепеното, натиканото …

Поведенческо-социалните експерименти в естествената психотерапия Read More »

Покаянието в естествената психотерапия

Покаянието е изпълнено с религиозни съдържания понятие. То произлиза от тази област на най-висшите човешки способности – вярата. Всеки мислител, учител, терапевт, проповедник, философ и буден човек го разглежда през своята гледна точка и парадигма. Тук ще го дефинирам като стъпка от психотерапевтичния процес в естествената психотерапия. Покаянието е неизменно свързано с разбиранията за добро …

Покаянието в естествената психотерапия Read More »

Парадоксалното намерение в естествената психотерапия

“Ако отричаме или потискаме нещо в себе си, другите ще го изразяват вместо нас. Така ние ще се срещнем със своето неосъзнато и отхвърлено психично съдържание отвън – чрез нежелано поведение на другите към нас или чрез напрегнати събития в живота ни. Всичко това има за цел да ни насочи към осъзнаване на онова в …

Парадоксалното намерение в естествената психотерапия Read More »

Важността на устойчивото внимание, високата метакогниция, способността за правене на ядрени аналогии, прецизната дедукция, индукция и проницателния интелект в естествената психотерапия

Най-добрият психотерапевт е Животът в качеството си на душелечител и на фактор, играещ основна роля в еволюцията на душата – с други думи – развитието на психиката. Никой по-добре от Него не може да ни постави в условия, в които да срещнем точно онези аспекти от себе си, света и другите, които да ни предизвикат …

Важността на устойчивото внимание, високата метакогниция, способността за правене на ядрени аналогии, прецизната дедукция, индукция и проницателния интелект в естествената психотерапия Read More »

Онтогенетични характери и есенциите на д-р Бах

“Нека също така помним, че сме дошли в този свят, за да печелим битки, да придобиваме сила срещу онези, които биха ни контролирали, и да напреднем до онзи етап, в който минаваме през живота, изпълнявайки дълга си тихо и мирно, невъзпрепятствани и неповлиявани от друго живо същество, винаги напътствани само от гласа на нашата Висша …

Онтогенетични характери и есенциите на д-р Бах Read More »

Структура на първичното психотерапевтично интервю в естествената психотерапия – част 2

„Ако жената уважава мъжа и мъжът уважава жената, децата им също уважават себе си. Който отхвърля партньора си, отхвърля него/нея в децата.“ Берт Хелингер Децата са така свързани с родителите си, че усещат техните отношения без дори да бъдат в обсега им в дадения момент. Те са като скенери на пространството, в което неизказаните огорчения, …

Структура на първичното психотерапевтично интервю в естествената психотерапия – част 2 Read More »

Писмо до Съдбата

Уважаема г-жо Съдба, Смятам, че Вие се отнасяте много мъдро към мен и моя Живот. Отнехте ми любовта на майката в ранна възраст, нейната цица и топлина. В утробата ѝ не беше сигурно дали ще вляза в този път. До момента имам ясното осъзнаване, че Вие сте жесток предател и аз Ви мразя, защото сте …

Писмо до Съдбата Read More »

Структура на първичното психотерапевтично интервю в естествената психотерапия – част 1

„Искам да бъда щастлив.“ – Щом търсите щастие на земята, трябва да се свържете с хора, които ви разбират, на които можете всякога да разчитате, които могат да се жертват за вас и които заради вас са готови да се качат на Небето и да слязат на земята. – „Къде ще намеря такива хора?“ – …

Структура на първичното психотерапевтично интервю в естествената психотерапия – част 1 Read More »

Творчески нива: комбинативно еклектично, интегрално изследователско, интегрално трансформативно и инспиративно холистично творчество

Следващият текст е разработка по тема в обучението ми по естествена психотерапия.   Животът е постоянен творчески поток. С всички наши мисли, чувства, избори и действия съграждаме миговете от живота си. Живеенето е най-висшето изкуство и всички ние го учим в житейския си път. Като всяко изкуство, живеенето си има свои закони и принципи, чрез които …

Творчески нива: комбинативно еклектично, интегрално изследователско, интегрално трансформативно и инспиративно холистично творчество Read More »