Съзвучие

Промяната
зависи от теб

В течение на една поредица от консултации с мен, аз ще създам пространство, в което ти да разгърнеш себе си – да се отразиш, да се опознаеш, да се приемеш и обикнеш, да се транформираш, доближавайки се до истинската ти същност и така да осъзнаеш своята Сила. Ще ти дам инструменти и методи да работиш самостоятелно и да станеш твореца на своето щастие.