РОЛИТЕ в живота – психотеатрална психотерапевтична група с Мария и Спасимир

Каним ви на една вълнуваща психотерапевтична психоТЕАТРАЛНА група.

Несъзнателно сме привикнали към едни и същи модели на поведение, реакции, стратегии и общуване. Те са станали наша автоматична роля – нашите отеснели детски “дрешки”. Изградени в нас във време, в което не сме имали избор, днес вместо да ни помагат, повече ни ограничават.

Времето все повече изисква от нас да напуснем вече ограничаващите роли в живота. Отварят се условия и възможности да сътворим сами своите НОВИ роли. Да дойдат от нашия истински копнеж за себереализация, да ги изиграем, да се свържем с тях и през игра и творчество да ги интегрираме в живота си. Те са налични архетипно вътре в нас – остава само да бъдат отгледани!

Заповядайте да сътворим здравите, адаптивните, адекватни роли – през основата на архетипите!

Как да жонглираме с житейските роли без да се изгубим?
Как да изградим нови работещи за нас ролеви модели?
Как да можем, вместо да не можем!?

Необходимо е предварително записване с лично съобщение до Мария.


Мария и Спасимир