Изцеляващата жена – женски групи по теми с Инес Райчева и Мария Петкова

Тази статия е един обзор на групите и темите, които сътворяваме с Инес Райчева в поредицата от месечни женски групи от декември 2023 до май 2024.

Групите са насочени към нашите клиентки и към жените, които ги привлича работата ни.

С уют в сърцата и готовност за лечебно свързване отваряме пространство за вдъхновени от собствения ни копнеж женски срещи.

Даряваме си дни, посветени на архетипа на изцеляващата жена във всяка една от нас.

Поднасяме си лечебни практики за осъзнаване на женското в нас – билки, връзка с растенията по различни начини, един от които чрез баховите есенции, водени колективни медитации, намерения, музика, танци и много други вълшебства.

В рамките на срещите ни сме в тесен кръг на споделяне и изграждаме една дълбоко свързана през женското общност.

Женското като природата, женското като утробата, женското като танца на водата, женското като принцип на Любовта, в почит и равновесие с мъжкото.

Темата се появи сама за началото на новата година – ПОСОКИТЕ В ЖИВОТА!
Коя съм аз и по кой път крача?
Как пътищата ми разкриват самата мен и как всяко ново откритие в мен задава посоката ми?

“Дивите животни и Дивата жена
са застрашени видове.

В миналото инстинктивната женска природа е била ограбвана, потискана и насилствено преобразявана. В продължение на няколко хиляди години тя е била опустошавана като дивата природа, заточавали са я в най-затънтените кътчета на женското психе.

Духовните владения на Дивата жена са били плячкосвани и опожарявани, обиталищата й са били поругавани, а естествените й цикли — натъпквани в калъпа на чужди й ритми за удоволствие на други.”

????❤️ Клариса Пинкола Естес, авторка на “Бягащата с вълци” пише за Дивата жена — жената свързана с интуитивната си природа.

Темата за февруари надгражда поставеното начало през януари и отключва един важен ресурс по пътя – УСТОЙЧИВА ГЪВКАВОСТ!
Мотивиращата сила за движение напред с грижа и обич ❤
Как се проявява лично за мен?
На какво в себе си мога да се доверя напълно?

Темата в месеца на първата пролет е “РАЖДАМ СЕ С НЕЖНОСТ” ❤
Какво в мен е готово да се роди?
Как се подготвям за него?
Как да акуширам по най-нежния начин своето собствено раждане в ново световъзприемане?
Как искам да посрещна своето ново аз?
Какъв е моят ритуал за новородената ми сила?

Темата на априлската група е “ВЪТРЕШНОТО ДЕТЕ”.

Как да се завърнем съм неизчерпаемия източник на любопитство и интерес към живота?
Как да го утешим, изцелим и приемем обратно в сърцето си?
От какво се нуждае вътрешното ни дете? Чуваме ли неговия зов през тялото и емоциите си?
Защо и как да си върнем отговорността и вътрешното родителство към нашето вътрешно дете?

Темата на майската група е “СМЪРТ И ВЪЗРАЖДАНЕ”.

Как изпращаме аспектите от живота си, които са изживели своето време?
Умеем ли да почитаме и да празнуваме загубите и разделите си?
Освобождаваме ли напълно пространство за новото?
Как отношението ни към смъртта определя отношението ни към живота?
Когато искаме да възродим нещо старо по нов начин, можем ли да пуснем преходното в смъртта и да се съгласим с нейната безвъзвратност?

В този майски месец на възраждане и подем ви каним да почетем различните прояви на смъртта като благ и обновяващ път към живота. Жената, която е портал за живота, отваря през своята дълбочина и портала към отвъдното. Да се научим да оставяме в смъртта стари модели, неработещи наши версии и защити, да ги почетем и изпратим.