Семейни констелации; Констелации на времето

През юни 2024 завърши тригодишното ми обучение в метода семейни констелации при Росица Божкова.

Официално обявявам констелационни групи със следния график:

В рамките на всяка група се поставят две теми на двама предварително записани податели на тема. Групите се провеждат в кабинетa на ул. Преспа 2, София. За момента работя само на живо с представители.

Групата е отворена за начинаещи, но се радвам и на приятели с опит в полето. Присъствието става с предварително записване в календара, или съобщение в общата ни телеграм група.

Ако сте начинаещ и желаете да си поставите констелация при мен, аз държа да присъствате като наблюдател и представител в констелациите на други хора, за да придобиете опит и усет за езика на полето. Да умеете да разбирате какво се случва, да сте отворени за него и да осъзнавате са ключови предпоставки за това да можете да си вземете максимума от констелацията.

Когато решите да поставите своя тема, се уговаряме за предварителна едночасова сесия, в която уточняваме темата и изготвям генограма – това е схематично представяне на рода ви и на информацията, която ни е необходима. Давам доста подробни насоки за събиране на семейната история, затова е добре да се отдели повече време за самостоятелно проучване.

В самите констелации работя на дарение, единствената фиксирана цена е тази на предварителната сесия, която таксувам като редовна сесия с мен. Ако вече съм ви направила генограма и сме работили предварително, такава сесия не е нужна и можем да правим констелации нееднократно.

Атмосферата в групите е приятелска, но самите констелации са поверителни. Между констелациите правим пауза за почивка, когато всяка почерпка е добре дошла.