Седмица в съзвучие – онлайн група за начало на семицата

Внимание!  В момента не се провеждат. 

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК ОТ 6:45 В ZOOM

безплатна онлайн група за осъзнато начало на седмицата

Аз виждам планирането като много реалистично измечтаване на бъдещето, поставено в преценката за настоящите ни възможности и желаното развитие. Но за да планираме каквото и да е, всичко започва с Целта.

Целта определя намерението.
 
Ако имаш Цел, която идва от сърцето и душата ти, при всички условия не спирай вървенето по Пътя към Нея.

Установила съм до този момент, че моята стратегия да създам нещо ефективно за себе си от рода на навик или постоянно занимание, включва това да бъде направено и за всички желаещи край мен. 

Искам да започвам седмицата си осъзнато и в духа на един колективен подем. Всеки си движи неговия си живот, но създавайки едно общо поле на заедност, на планиране и споделяне на момента, умножаваме мотивацията си, синхронизираме се с потока на живота и делата ни се реализират с лекота, називисимо дали са вътрешен процес или външен проект. 

Затова ви каня всеки понеделник сутрин от 26-ти септември 2022 г. до края на юни 2023 г. да се събираме в Zoom за да се разсъним за новата седмица, да направим равносметка на миналата и да я пуснем с почит, да излъчим намеренията и целите си за предстоящата, да медитираме, потупваме с ТЕС – техниките за емоционална свобода, и визуализираме заедно, свързвайки се с ресурсите си за решение и продължение

Неведнъж съм била участник в подобни колективни практики и заради личния си положителен опит искам да създам това регулярно и на български. 

Всеки понеделник от 06:45 до 08:00 българско време. 

От 26 септември до края на юни. 

Данни за достъп: https://us02web.zoom.us/j/83979712188 

* След обявения начален час няма да се допускат хора във виртуалната стая, така че бъдете точни 🙂 

** Снабдете се с пособия за писане, може и на устройството; вода; спокойствие и необезпокояваност.

*** Погрижете се да имате достатъчен опит с платформата Zoom, за да можете да си управлявате камерата, микрофона, както и да пишете в чата.

Най-доброто тепърва предстои 🙂