движение

Смисълът на връщането към спомени от миналото и ползата от тяхната интеграция в настоящето ни. Какво ни дава припомнянето? Силата на интеграцията.

Защо е необходимо да си спомняме своите минали преживявания и целенасочено да ровим в миналото? Какво значение има паметта ни и какво я определя? Какво е регресия, каква е нейната цел? За регресията в автобиографичното минало и в идеята за минал живот. Какво означава интеграция и смисъла на живота като пътешествие чрез себеинтеграция.

Смисълът на връщането към спомени от миналото и ползата от тяхната интеграция в настоящето ни. Какво ни дава припомнянето? Силата на интеграцията. Read More »