Идеята за централността на любовта към Бога – приложения в естествената психотерапия

Любовта към Бога в естествената психотерапия е процес, път на развитие, който е започнал далеч преди срещата на клиента с терапевта и продължава вероятно до безкрай и след това. В този процес човек преминава през осъзнаване на свещената връзка между всички компоненти на своята психика и цялостта, която те изграждат. Естествено след това осмисляне се […]

Идеята за централността на любовта към Бога – приложения в естествената психотерапия Read More »