паник атаки

Дарът на страха – подход на Естествената психотерапия към паническото разтройство, генерализираното тревожно разтройство и пост-травматичното стресово разтройство

Естествена психотерапия при панически атаки, паническо разтройство, генерализирано тревожно разтройство и пост-травматично стресово разтройство ПТСР