Седмица в съзвучие – онлайн група за начало на семицата

Безплатни онлайн групи всеки понеделник сутрин за осъзнато начало на седмицата