Ролята на изкуството в лечението на душата

Музика, рисуване, арт-терапия, психотерапия, танц, изкуството като лечебно средство за душата, тялото, психиката

Ролята на изкуството в лечението на душата Read More »