Реч за кърменето (видео)

Да кърмя или не… сериозна дилема е.

Виж моето мнение по този въпрос.