Съзвучие

Блог

Пиша и споделям всичко, което ми е интересно и ме вълнува. Такова е това пространство.

Надявам се моята гледна точка и опит да те обогатят, да са ти от полза. 

Естествена психотерапия при панически атаки, паническо разтройство, генерализирано тревожно разтройство...

Дарът на страха – подход на Естествената психотерапия към паническото разтройство, генерализираното тревожно разтройство и пост-травматичното стресово разтройство