ТЕС акупунктурни точки на меридианите по тялото

По-долу виждате точките, които ползваме в Техниките за емоционална свобода.

Потупваме по тях леко, но осезаемо. Правим по около 5-10 потупвания на точка, но не се концентрираме да броим потупванията, действаме по усет и необходимост.

Последователността е като на снимките.

Какво говорим докато потупваме? Отстрани на дланта казваме три пъти установката: “Въпреки че … (имам този проблем – описваме проблема си), аз … (разбирам, че така се чувствам в този момент и си позволявам да го приема – поставяме разумна и истинна установка в противовес на първото, за да заявим намерението си да разрешим емоционалния блокаж).

Следва потупването по всички точки поред, като на всяка използваме настройващи фрази за ситуацията или проблема, с който работим.

Целта на тази публикация е да даде предварителна представа за процеса на работа с ТЕС в група или индивидуална сесия.

Пожелавам Ви прекрасно и транформиращо потупване!