Естествена динамична хипнотерапия – провеждане и опит

Когато лечението на психиката се извършва през тялото чрез движение, допир и говорене.