Терапевтичен дневник

Как да пишем личен самотерапевтичен дневник? Емоции, психотерапия, самопознание.