Естествена психотерапия

Дарът на страха – подход на Естествената психотерапия към паническото разтройство, генерализираното тревожно разтройство и пост-травматичното стресово разтройство

Естествена психотерапия при панически атаки, паническо разтройство, генерализирано тревожно разтройство и пост-травматично стресово разтройство ПТСР

Хипнотерапията – събуждане в “съня”

Хипнотерапията е прилагане на хипноза в психотерапевтично взаимодействие. Това е един от силните и ефективни методи за придвижване към целта. По време на сън в човека се активират много системи за самовъзстановяване. Мозъкът се обновява и се освобождава от излишния информационен прах. Сетивата се отдръпват от външния свят  – умът и тялото навлизат в покой. …

Хипнотерапията – събуждане в “съня” Read More »

Поведенческо-социалните експерименти в естествената психотерапия

Програмирането Цел в процеса на естествената психотерапия е човек да опознае себе си в пълнотата на всички свои аспекти и да се научи да работи с тях, за да прояви потенциала си качествено и смислено. “Всички свои аспекти” включват не само хубавото, което ни се иска да бъдем и проявяваме, но и скритото, отцепеното, натиканото …

Поведенческо-социалните експерименти в естествената психотерапия Read More »

Покаянието в естествената психотерапия

Покаянието е изпълнено с религиозни съдържания понятие. То произлиза от тази област на най-висшите човешки способности – вярата. Всеки мислител, учител, терапевт, проповедник, философ и буден човек го разглежда през своята гледна точка и парадигма. Тук ще го дефинирам като стъпка от психотерапевтичния процес в естествената психотерапия. Покаянието е неизменно свързано с разбиранията за добро …

Покаянието в естествената психотерапия Read More »

Парадоксалното намерение в естествената психотерапия

“Ако отричаме или потискаме нещо в себе си, другите ще го изразяват вместо нас. Така ние ще се срещнем със своето неосъзнато и отхвърлено психично съдържание отвън – чрез нежелано поведение на другите към нас или чрез напрегнати събития в живота ни. Всичко това има за цел да ни насочи към осъзнаване на онова в …

Парадоксалното намерение в естествената психотерапия Read More »

Важността на устойчивото внимание, високата метакогниция, способността за правене на ядрени аналогии, прецизната дедукция, индукция и проницателния интелект в естествената психотерапия

Най-добрият психотерапевт е Животът в качеството си на душелечител и на фактор, играещ основна роля в еволюцията на душата – с други думи – развитието на психиката. Никой по-добре от Него не може да ни постави в условия, в които да срещнем точно онези аспекти от себе си, света и другите, които да ни предизвикат …

Важността на устойчивото внимание, високата метакогниция, способността за правене на ядрени аналогии, прецизната дедукция, индукция и проницателния интелект в естествената психотерапия Read More »